מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

חוות דעת הנדסיתבדיקת דירה חדשה במועד המסירה ועריכת חוות דעת הנדסית קבילה בבית משפט בה מצוינים ליקויי הבנייה שנמצאו כולל הערכות כספיות לביצוע התיקונים. בדיקה הנדסית של דירה יד שנייה בטרם הקנייה

הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית...
29.07.16

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


תמונה תרמית של מבנהמה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית...

רטיבות בדירה-טיפים לרוכש


טיפים לרוכש דירהלעיתים קיומה של רטיבות בדירה מספק הזדמנות יוצאת דופן ומאפשר רכישת דירה במחיר נמוך משמעותית ממחיר השוק ללא הצדקה הנדסית אמיתית....

בדיקת דירה – אל תהיה צודק היה חכם


בדיקת דירה – אל תהיה צודק היה חכם

רטיבות בדירה – דירה שאינה ראויה למגורים


דירה שאינה ראויה למגוריםמחקרים מוכיחים שהתפתחות עובש בדירה רטובה יוצר לאורך זמן מצבים מסוכנים בריאותית לדיירים וגורם למחלות קשות.
...