מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

בדיקת דירה - כיצד לא ליפול על ‘‘חובבנים‘‘?


בדיקת דירה - כיצד לא ליפול על ‘‘חובבנים‘‘?
את התשובות לשאלות אלו ואחרות יודעים כבר מי שנעשו בשירותי יעוץ הנדסי של מיל‘‘ב, שבהוצאה קטנה חסכו לעצמם הוצאות רבות בעתיד והבטיחו לעצמם דירה תקנית ומתוקנת ‘‘עם קבלות‘‘.

השקעה ברכוש חדש דורשת בדיקה מוקדמת ויעוץ הנדסי , כדי לא ליפול בפח. כאן כדאי גם לשים לב שלא ‘‘ליפול‘‘ על חובבנים בנושא. רבים המתיימרים, אבל כאן לא כל אחד יכול.

לבדיקה יסודית ויעוץ הנדסי מקצועי דרושים הכלים הנכונים, הניסיון והכישורים: לדעת מה לחפש ואיפה כדי להקדים תרופה למכה.

מידת מומחיותם של מהנדסי מיל‘‘ב ב יעוץ הנדסי , אמינותם ואופן עמידתם בחקירה הנגדית של פרקליט הצד שכנגד, יקבעו במידה רבה את תוצאות המשפט. לפיכך נודעת חשיבות רבה להתמחותם של המומחים, לא רק בתחומי הבנייה, אלא גם בתחום ההופעה בבתי המשפט. לא כל מהנדס בניין טוב ישמש גם עד מומחה טוב בבית המשפט ויהיה מעודכן ומודע לחשיבות המשפטית של עדותו וחוות דעתו.

בדיקת מיל‘‘ב נערכת על ידי מהנדסי בניין מומחים ב יעוץ הנדסי ובקיאים בתקני הבנייה לפרטיהם. תוכנת מחשב בלעדית, הכוללת מידע עדכני של תקנות, תקנים ומיפרטים מקצועיים, מאפשרת רמה מקצועית גבוהה בעריכת הדו‘‘חות ומתן יעוץ הנדסי . המהנדסים מצויידים במיכשור אלקטרוני יחודי לאיתור גורמי רטיבות ומוקדי דליפה ונסיונם הרב ביעוץ הנדסי במיגוון בעיות ופתרונן מבטיח ללקוחות שירות
מיומן ומהימן.


הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית...
29.07.16

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


תמונה תרמית של מבנהמה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית...