מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

היעדר חלון במחסן-ליקוי בניה


אי התקנת חלון חיצוני במחסן מהוה ליקוי בניה וגורמת לירידת ערך
מחסן דירתי מיועד לאחסנת חפצים שונים, בדיוק כמו מזווה הצמוד בדרך כלל למטבח. בתקנות נקבע דרישה לחלון בחדר שירות. הגדרת ‘‘חדר שירות‘‘ בתקנה 2.10 כוללת: חדר אמבטיה, בית שימוש, מזווה או חדר ארונות‘‘. משמע דינו של חלון למחסן כללי כדין חלון למזווה שיעודו מחסן הצמוד למטבח.
בת.א. 23201/97 בבית משפט מחוזי בחיפה נקבעה פסיקה תואמת:

‘‘הגדרת חדר שירות בהתאם לסעיף 2.10 לתקנות בחוק כוללת מזווה. פירוש המילה מזווה בעברית הינו: מחסן (נא עינו בערך ‘‘מזווה‘‘ במילון ‘‘אבן שושן‘‘)‘‘.
משמע המחסן בהיותו מזווה או בבינת חדר שירות לגביו יש להתקין חלון או אמצעי איוורור אחר תואם התקנות.
בת.א. 231/90 בבית משפט מחוזי בתל אביב נקבע:
‘‘איוורור מחסן – התקנות מחייבות אוורור של ‘‘חדר שירות‘‘; על פי תקנה 2.10 ‘‘חדר שירות‘‘ הינו ‘‘חדר אמבטיה, בית שימוש, מזווה או חדר ארונות‘‘. לגישת התובעים ‘‘מזווה‘‘ הוא גם ‘‘מחסן‘‘ ומשכך שגה המומחה בקבעו כי התקנות אינן מחייבות באוורור מחסן.
התובעים מוסיפים, שאף אם ייקבע כי התקנות אינן מדברות על מחסן, הרי שמן הראוי לאוורר מחסן דירתי אשר משמש לאחסון חפצים.‘‘