מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

חברת יובל גד מבצעת שוב תיקונים


בפסק דין עקרוני ומעמיד, חייב שופט בית המשפט המחוזי, צבי טל, את חברת ‘‘רמט‘‘ בתשלום פיצויים בסך 380 אלף שקל, ל - 6 דיירים, שרכשו דירות במעלה אדומים, בגין ליקויי בניה.

השופט קיבל את הערכותיו הכספיות של המהנדס, יגאל ברגמן, מחברת מיל‘‘ב (מכון ישראלי לביקורת בניה בירושלים), שייצג את הדיירים וערך עבורם חוות דעת. הוא דחה את בקשת החברה הקבלנית לתקן את הפגמים בדירות וחייבה, בנוסף לתשלום פיצוי כספי, בפועל, בתשלום הסכומים הבאים:1. 15 אלף שקלים לכל דייר עבור עגמת נפש.

2. פיצוי בגין תקופת התיקונים בה יצטרכו הדיירים לשהות מחוץ לדירתם.

3. פיצוי בגין פיקוח הנדסי לביצוע עבודות התיקונים כפי שהוערך עי‘ המהנדס ברגמן.

4. פיצוי בגין ירידה בערך הדירות גם לאחר שתוקנו הליקויים.

5. החזר הוצאות לתובעים, לרבות שכר טירחת עוד‘ ושכר טירחת המהנדס.

6. הצמדת כל הסכומים שנפסקו, למדד המחירים לצרכן, על בסיס המדד הידוע כיום ועד לתשלום בפועל.בפסק הדין התייחס השופט לליקויי בניה גם אם אין לגביהם קביעה בתקנים הישראלים. הוא דחה טיעון חוזר של קבלנים ש‘‘אין להתחשב בסטנדרטים ובחיקוקים של מדינת ישראל כאשר באים להעריך ליקויים בשטחי יהודה, כגון במעלה אדומים‘‘.

בנושא עגמת הנפש מצטט השופט טל את דברי אחד הדיירים, שבתשובה לבקשת התיקונים נענה עי‘ הקבלן. ‘‘קנית דירה ממשרד הבינוי והשיכון ואתה מבקש ארמון?‘‘, ומאמץ את פסיקתו של השופט זיילר בתיק אזרחי 725/80 שם נקב ‘‘בבואי לפסוק דמי נזק בפריט זה, נתתי דעתי לעובדת היסוד שדירתו של אדם איננה רק נכס כספי אלא היא מרכז חייו ומרכז חיי בני משפחתו. זהו נכס שאדם רגיל משקיע בו חלק משמעותי מאונו ומהונו, מתוך מגמה לאפשר

ניהול חיים תקין ומהנה לו ולמשפחתו. מידת הסבל ואי הנוחות הנגרמים למשפחה עקב ליקויים הינה לכן משמעותית מאוד‘‘.
הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית...
29.07.16

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


תמונה תרמית של מבנהמה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית...