מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

חירת שיטה לחימום דירה


במרבית חודשי החורף כאשר הטמפרטורה החיצונית היא מתחת ל 15 מעלות צלסיוס, נדרש לחמם את הדירה. ‘‘נוחות תרמית‘‘ הרצויה מבחינה בריאותית, מושגת בטמפרטורה של 18 – 19 מעלות, שהינה טמפרטורה המתאימה לגילאי הנוער והמבוגרים, וב 20 –21 מעלות, שהינה טמפרטורה נוחה לתינוקות ולקשישים. להשגת נוחות תרמית בדירה, אנו נזקקים ל‘‘אמצעי הסקה‘‘ או ל‘‘תנורי הסקה‘‘.
אמצעי הסקה ומאפיניהם
את אמצעי ההסקה ניתן להגדיר לפי מיקומם ולפי סוג האנרגיה הנצרכת להפגת כמות החום הנדרשת. האמצעים הנפוצים ביותר הם:
- אמצעי הסקה דירתיים מטלטלים – שהם תנורים המיועדים להסקת דירה אחת או חלק ממנה. ניתן לשנות את מיקומם בתוך הדירה לפי רצוננו ולפי דרישותנו המשתנות. לדוגמא: תנורי חשמל, גז או נפט.
- אמצעי הסקה דירתיים קבועיים – המיועדים להסקת דירה אחת או חלק ממנה. מיקומם בתוך הדירה קבוע ולא ניתן לשנותו לאחר ההרכבה. לדוגמא: מזגנים, רדיאטורים או קונבקטורים קבועים.
- אמצעי הסקה מרכזיים קבועים – הם תנורים המספקים חו לכל הדירות בבנין, ממקום מרכזי אחד, בדרך כלל, מחדר שבמרתף או בקומת הקרקע של הבית המשותף.
אמצעי הסקה דירתיים מטלטלים
אלה הם תנורים המוסקים לרוב בחשמל, בעזרת גופי חימום חשמליים גלויים ולוהטים, כמו מקרן אינפרא אדום. תנורים אחרים מוסקים עי‘ גופי חימום חשמליים מוסתרים או חבויים – קונבקטורים חשמליים – עם ובלי מניפה לפיזור האויר החם. ישנם גם תנורים מטלטלים המוסקים בגז או בנפט עי‘ בעירה פתוחה.
תנורי הסקה מטלטלים מתאימים לחימום מקומי של חדרים בודדים בלבד. לפיכך, אין לצפות להסקה בו זמנית של יותר מחדר אחד.
תנורי אינפרא
תנורי הסקה חשמליים מסוג ‘‘אינפרא‘‘ מיועדים לחימום מקומי. הם מחממים רק את האדם הנמצא בקו ישר מול הגוף הלוהט. תנורים אלה אינם מחממים את החלל. ההספק שלהם נע מ 750-3,000 ואט. הם אינם מצויידים בטרמוסטט לויסות הטמפרטורה והעוצמה התרמית.
קונבקטורים
אלה הם תנורי הסקה חשמליים ‘‘קונבקטורים‘‘. ישנם תנורים קבועים וישם מטלטלים. ההספק שלהם נע מ 750 עד 3,000 ואט. ביכולתם לחמם חלל ששטח ריצפתו עד כ 10 מר‘. אין לצפות לחימום חדרים או פרוזדורים צמודים עי‘ השארת דלתות פתוחות. עם ‘‘קונבקטורים‘‘ בעלי מניפה לפיזור האויר, משיגים את הטמפרטורה הרצויה מהר יותר מאשר עם ‘‘קונבקטורים‘‘ ללא מניפה. ההספק וצריכת החשמל של שניהם כמעט זהה. ל‘‘קונבקטורים‘‘ בעלי קיבולת שמן יש אינרציה גבוהה יותר מאשר לאלה ללא שמן והם נשארים חמים זמן מה לאחר ניתוק החשמל. לכל סוגי ה‘‘קונבקטורים‘‘ אפשרויות הפעלה בעוצמות חום שונות עי‘ שימוש באחד מ 3-2 גופי החימום העצמאיים. לשם כך קיים כפתור הפעלה מיוחד. ה‘‘קונבקטורים‘‘ מצויידים בטרמוסטט לויסות הטמפרטורה.
תנורי גז או נפט עם בערה פתוחה
תנור הסקה מטלטל, המוסק בגז עם בערה פתוחה, בעל הספק תרמי המקובל בשוק, מסוגל לחמם ביעילות שטח של כ 25 מר‘, ואילו תנור דומה, המוסק באמצעות נפט, יחמם שטח של 15-10 מר‘ בלבד.
אמצעי הסקה דירתיים קבועים
ישנם שלושה סוגים של אמצעי הסקה דירתיים קבועים: מזגנים, תנורים עם ארובה וקונבקטורים חשמליים.
מזגנים
מזגן אויר דו תכליתי פועל בתקופת ההסקה כ‘‘משאבת חום‘‘. המזגן מוזן בחשמל ומצוייד במניפה לפיזור האויר החם. מזגן בעל הספק מקובל בשוק, מסוגל לחמם שטח של 6-25 מר‘. יכולת החימום תלויה בכושר פיזור האויר החם.
ההסקה באמצעות מזגנים דו תכליתיים (משאבות חום) אפשרית, כאשר כל יחידה מיועדת לחימום חדר אחד או שני חדרים צמודים לכל היותר. הסקת הדירה באמצעות מזגן כדאית רק כאשר משתמשים בו גם לקירור הדירה בקיץ. קביעת ההספק של המזגן תעשה על פי צרכי הקירור של הדירה. מיקומו של המזגן נקבע בהתאם לקירבת השטח הממוזג לקיר החיצוני, ולפי הדרישות לפיזור האויר.
אין כל הבדל בכושר החימום והקירור או בצריכת האנרגיה, בין מזגן דו תכליתי לבין מזגן חלון או מפוצל. מזגן, בעל הספק גדול מזה הדרוש לשטח שבו הוא מיועד, אינו מקרר או מחמם טוב יותר. צריכת האנרגיה שלו גבוהה יותר ומתבזבזת לריק.
תנורים אם ארובה
תנורים דירתיים עם ארובה מוסקים בסולר או בנפט. הם מתאימים לבתים בודדים או לדירות שבהן רוב החדרים מרוכזים וצמודים זה לזה.
תנור עם ארובה, בהספק המקובל בשוק, מסוגל לחמם שטח מישורי של כ 50-80 מר‘, לכן, תנורים אלה אינם מתאימים לבתים שבהם מספר מפלסים. בבתים כאלה יש למקם תנור בכל מפלס. פיזור האויר החם, הנפלט מתנורים אם ארובה, הוא בעיה שפתרונה ייחודי לכל בית. סגירת דלתות החדרים מנתקת אותם מתהליך ההסקה. הסקה אפקטיבית, באמצעות תנורים אלה, ניתן להשיג רק עי‘ הפעלה רצופה של 16 שעות, לפחות. החום הנפלט מארובת התנור טוב להסקת חדרי אמבטיה או שירותים, אך אינו מספיק להסקה מלאה של חדר סמוך.
לתנורים אלה יש להתקין ארובה שתבלוט מעל גג הבנין. המיכל לאיחסון הדלק חייב להימצא בקרבת התנור (איחסון קרקעי או תת קרקעי). הספקת הדלק ממיכל לתנור תעשה באמצעות משאבה.
תנורי הסקה עם ארובה מתאימים לחימום שטחים גדולים עם מחיצות, כאשר המעברים ביניהם חופשיים וללא דלתות.
קונבקטורים
קונבקטורים חשמליים, עם ובלי קיבולת שמן, זהים במבנה שלהם לקונבקטורים ניידים, אך מיקומם קבוע על הקירות או על הריצפה ואין אפשרות להזיזם.
אמצעי הסקה מרכזיים משותפים או דירתיים
תנור הסקה מרכזי משותף
לתנור הסקה מרכזי הספק תרמי גבוה. הוא מסוגל לספק חום, באמצעות מים חמים, לכל הדירות ולכל השטחים שבבית משותף. בבית משותף מוסקים התנורים על פי רוב בסולר ומצויידים בטרמוסטט. הפעלת התנור, על כל מרכיביו, היא אוטומטית. המים החמים שבתנור מגיעים לדירות באמצעות משאבות סיחרור. הם מתפזרים בתוך רדיאטורים או קונבקטורים למים חמים, המצויים בדירות אותן יש להסיק. משך הפעלת המערכת בכל הבנין, הוא בהתאם להחלטת דיירי הבית. אפשר להפסיק את ההסקה של חדר או שטח בודד, עי‘ ניתוק הספקת המים לרדיאטורים שבאותו חדר או שטח. במקרה זה, יש לדאוג לתקינותם של ברזי הניתוק.
תנור הסקה מרכזי דירתי
לתנור הסקה מרכזי דירתי הספק תרמי המתאים לכל דירה או לכל בית בודד.
הסקה דירתית מרכזית נעשית באמצעות מים חמים ברדיאטורים או בקונבקטורים. השיטה מתאימה לדירות גדולות ולחדרים הפרוסים על פני מספר מפלסים. התנורים מוסקים גז, בנפט או בסולר.
התנור ממוקם במקום מוגן במרתף, מרפסת או חדר הסקה נפרד. המים החמים מהתנור מגיעים לרדיאטורים או לקונבקטורים המפוזרים בשטחי הדירה, באמצעות משאבת סיחרור. מיכל לאחסון דלק, סולר או נפט, ממוקם בקירבת התנור. הספקת הדלק נעשית באמצעות משאבה. כאשר מסיקים את התנור בגז, הספקתו ממיכלי האחסון נעשית בלחץ שבתוך המיכלים.
בחירת אמצעי הסקה
לפני שניגשים לבחור באמצעי ההסקה המתאים לדירתנו, עלינו לקבוע בבירור את דרישותינו לגבי רמת החימום הרצוייה לנו ואת הספק החימום שמיתקני ההסקה הנמצאים בשוק, מסוגלים לספק.
רמת החימום הרצויה בדירה
על מנת לבחון את רמת החימום הרצוייה לנו עלינו להתיחס לשאלות הבאות:
- מהי הטמפרטורה הרצוייה בהתחשב בהרכב הגילים של המשפחה?
- האם ברצוננו להסיק בו זמנית את כל הדירה, או רק חלק ממנה, כל פעם חלק אחר?
- האם ההסקה דרושה לנו בכל שעות היממה, או במשך מספר שעות בלבד?
- האם ברצוננו להסיק את חלל הדירה או להסתפק בחימום מקומי בקירבתינו. איזה חלקים של הדירה אנו רוצים לחמם ואיזה סוג הסקה מתאים לנו?
- האם הקירות החיצוניים, הגג והרצפה מבודדים ובנויים מחומרים המונעים הפסד חום (תקן ישראלי 1045, מגדיר את הדרישות לבידוד קירות חיצוניים וגגות של דירות ומבני מגורים בכל איזורי הארץ)?
- האם הפתחים בדירה – החלונות והדלתות – אטומים דיים ואמצעי סגירתם תקינים ואינם מאפשרים הסתננות אויר קר אל תוך הדירה?
לאחר ששקלת מהי רמת החימום ומה הם סוגי ההסקה הרצויים לך ולבני ביתך, עליך לבחור באמצעי החימום המתאים לצרכיך. לצורך כך ישנם מספר כללים שעליך לדעת:
- דירה המבודדת על פי דרישות התקן ת‘‘י 1045, צורכת כ % 50 פחות אנרגיה להסקה, מדירה דומה שאינה מבודדת ואינה אטומה.
- דירה בקומה אמצעית צורכת כ % 20 - % 30 פחות אנרגיה להסקה, מדירה דומה בקומה עליונה או בבית בודד.
- דירה בקומה ראשונה על עמודים, צורכת כ % 20 יותר אנרגיה להסקה מדירה דומה בקומה אמצעית.
- אין לאטום דירה או חדר המוסקים באמצעות גז או נפט עם בערה פתוחה. איטום חלונות ודלתות מומלץ רק בדירות המוסקות בחשמל, בתנורי הסקה קבועים עם ארובה, ברדיאטורים למים חמים ממערכת מרכזית או באמצעות מזגן.
כללי בטיחות
חיבור לרשת החשמל
- כל השקעים להספקת החשמל, המיועדים לחיבור תנורי חשמל מטלטלים או קבועים, עליהם להיות ‘‘שקעי כח‘‘, המותקנים בהתאם לדרישות חוק החשמל ותקנות חברת החשמל לישראל.
- בבית המוסק כולו בחשמל, רצוי שחיבור החשמל הדירתי יהיה תלת-פזי. בדירה שבה חיבור החשמל הוא בעוצמה של 14 אמפר, ניתן להפעיל תנור הסקה אחד בלבד. כאשר עוצמת החשמל היא 25-35 אמפר, ניתן להפעיל 2 תנורי הסקה בו זמנית. במקרה זה תהיה הפעלת יתר המכשירים החשמליים שבבית מוגבלת.
- חיבורי הספקת הגז עבור תנורים מטלטלים מוסקים בגז צריכים להיות בהתאם להוראות בטיחות של חברות הגז.
בדיקת תקינות תנורי ההסקה – המלצות ‘‘עשה‘‘
- בדוק את תקינות תנור ההסקה לפני עונת החורף וודא תקינות חיבור החשמל, הצינורות להספקת הגז והדלק, הפיקוד הטרמוסטטי, הברזים ומתגי ההפעלה וההפסקה וסידורי ההצתה האוטומטיים. את הבדיקה יש לבצע עי‘ בעלי מקצוע מוסמכים.
- דאג שההתקנה וההפעלה של מערכת המים החמים המרכזיים תהיה בהתאם לדרישות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, הרשויות המקומיות ומכבי האש.
- דאג לניקוי שטחי החימום של תנורי מים מרכזיים – דירתיים ומשותפים.
- וודאי כי החיבור הגמיש להספקת הגז, בתנור המוסק בגז, לא יהיה ארוך מ 2 מ‘.
- דאג שהשטח שבקרבת תנור הסקה עם בערה פתוחה (של גז או נפט), יהיה פנוי מריהוט, וילונות וכד‘.
- בעת הפעלת תנורי גז או נפט, הבטח איוורור החדר לסילוק הגזים הרעילים. לכן, השאר פתח לאיוורור בקרבת התנור.
- וודא שתנור המוסק בגז יהיה מצוייד במפסק בטחון אוטומטי, להפסקת זרימת הגז בעת כיבוי הלהבה מסיבה כלשהי.
- מקם והפעל תנורי הסקה מטלטלים רק בחדרים בהם שוהים בני המשפחה.
- מקם תנור מטלטל בקירבתך.
- תנור הסקה קבוע יש למקם על הריצפה או בצמוד לקיר, בגובה עד 1-1.5 מ‘. דאג לא לכסותו בפריטי ריהוט, וילונות וכד‘. בתנור התלוי בגובה העולה על 1.5 מ‘, יש לכוון את תריסי פיזור אויר כלפי מטה.
- כבה התנור בצאתך מהחדר.
המלצות ‘‘אל תעשה‘‘.
- אין להדליק או לכבות תנור המוסק בנפט בתחום חדרי המגורים. עשה זאת בפרוזדור או במרפסת.
- אין למקם או להפעיל תנור גז עם בערה פתוחה בחדרי שינה, חדרי ילדים, או מתחת לחלון.
- אין להפעיל תנור הסקה מטלטל בחדר ריק.
- אין למקם תנור מטלטל או קבוע בקרבת הדלת. האויר החם עלול להסתנן לפרוזדור ולא לחמם את החדר.


הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית...
29.07.16

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


תמונה תרמית של מבנהמה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית...