מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

בדק בית – סוף מעשה במחשבה תחילה


בדק בית – סוף מעשה במחשבה תחילה

. חובה על מומחה העורך בדק בית לכלול בחוות דעתו את כל אותם מפגעים וליקויים הפוגמים בתפקודה העכשווי והעתידי של הדירה אך תפקידו גם למזער את אותן חריגות ואי התאמות שיש בהן כדי לבלבל ולהסיט את דעתו של רוכש הדירה מקבלת ההחלטה הנכונה באשר לרכישת הדירה. הוא הדין גם במומחה בדק בית העורך חוות דעת שמטרתה הגשת תביעה על ליקויי בניה.
אין ספק ששירות הנדסי מקצועי ומושכל בנושא בדק בית לא יסולא בפז לרוכש דירה. לעומתו שירות הנדסי כושל בנושא בדק בית המציג גיבוב של ליקויי סרק חסרי משמעות, יש בו כדי לגרום נזק ולהסיט דעתו של רוכש הדירה מהעיקר ולפגום בהליך שקול וראוי לגבי רכישת הדירה.
עיקרו של הליך בדק בית הוא ניסוח בהיר, חד משמעי המלווה בהסבר לגבי מהות הליקוי שנמצא ומשמעותו, באופן הנותן בידיו של רוכש הדירה כלי חשוב להבין את השלכותיו של הליקוי והשפעתו על תפקוד הדירה.
על רוכש הדירה להפעיל שיקול דעת בבואו לבחור מהנדס לעריכת בדק בית ולמצוא את אותו המהנדס שישכיל לתת לו את הכלים המתאימים לקבלת ההחלטה הנכונה.
לאור האמור לעיל ברור שהקריטריון לבחירת המהנדס העורך את בדק הבית הוא כישוריו ונסיונו כאשר שכרו שולי וזניח. נסיון לחסוך כמה מאות שקלים מסתיים לעיתים בנזק אדיר ובעוגמת נפש גדולה.


הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית...
29.07.16

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


תמונה תרמית של מבנהמה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית...