מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

מהנדס בודק – התמודדות עם ליקויים סמויים


באיתור ליקויים סמויים נבחנים כישוריו של מהנדס בודק
מהנדס בודק המתיימר להיות מומחה בביקורת בניה ומציע את שירותיו לרוכשי דירות להיות ניחן בכישורים ובידע מתאים לצורך איתור ליקויים סמויים, כאלה שאינם גלויים לעיניו של רוכש דירה שתחום עיסוקו אינו בתחום ההנדסה.
ליקוי בניה סמוי משמעותו ליקוי שלא ניתן לעמוד על קיומו במבט חזותי סתמי או בבדיקה ללא מכשיר מתאים. גם מהנדס בודק בעל נסיון לא תמיד יצליח לקבוע קיומה של רטיבות ללא שימוש בגלאי לחות אלקטרוני ובציוד מתאים. ציוד כזה מאפשר למהנדס בודק לעמוד על קיומה של רטיבות פעילה ולהתריע עליה או לחלופין להרגיע רוכש דירה מודאג לגבי קילופי טיח שמקורם ברטיבות ‘‘הסטורית‘‘ שהתייבשה. מהנדס בודק שתחום עיסוקי בפתרון בעיות רטיבות יאתר את מקור התקלה, יקבע מהם מקורות הרטיבות, אילו פעולות נדרשות כדי לעצור חדירתה ומהן העלויות הכספיות המשוערות לתיקונה.
לעתים ליקוי סמוי מתמקד בקיומו של סדק שנראה לכאורה תמים אך מהנדס בעל נסיון החוקר את מאפייניו מגיע למסקנה שמדובר בסדק קונסטרוקטיבי שמשמעותו תזוזות המבנה עקב שקיעת יסודות או כשל ביציבות. שיקום יציבותו של מבנה וחיזוק יסודות הינם פעולות יסודיות שתיקונן מצריך ממון רב. מכאן שכל סדק ראוי שיזכה להתיחסותו של מומחה הנדסי על מנת לקבוע אפיונו והסיבות להיווצרותו. פתיחתו של סדק ועוביו אינם בהכרח מעידים על חומרת הבעיה. לעיתים סדק נימי שצורתו מדורגת והוא חוצה אלמנט נושא בעל משמעות הרסנית גדולה יותר מאשר סדק גדול ומרשים בקיר פנימי בדירה המהווה מחיצה.
באיתור ליקויים סמויים נבחנים כישוריו של מהנדס בודק שתפקידו להאיר את עיניו של רוכש הדירה לגבי פגמים וליקויים שאינו מודע אליהם ולספק לו את המידע המתאים על מנת לאפשר לו להגיע להחלטה הנכונה באשר לרכישת הדירה.


הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית...
29.07.16

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


תמונה תרמית של מבנהמה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית...