מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

בדיקת דירה – לא כל אחד יכול


אין ספק שכדי לאתר קיומה של רטיבות בדירה ולקבוע את מקורותיה יש צורך בכשרון משולב עם ניסיון.מדובר בסוגיה אקוטית היכולה ‘‘להפיל‘‘ את העסקה.
השאלה החוזרת על עצמה בטרם הזמנת שירות של בדיקת דירה היא מדוע אני זקוק לשירותיו של מהנדס בודק, הלא גם אני יכול לערוך בבדיקה חזותית ולעמוד על קיומם של פגמים כדוגמת סדקים, שקיעות ורטיבות. משמע ‘‘חבל על הכסף‘‘ ובזבוז הזמן בשכירת שירותים לבדיקת דירה.
התשובה לשאלה זו מתבררת לעיתים בדרך הקשה והכואבת כאשר רוכש הדירה עומד על עוצמתם של פגמים וליקויים שלא נחשפו (בנסיון לחסוך בהוצאות בדיקת דירה) היוצרים מפגעים תפקודיים בדירה שתיקונם מצריך ממון רב ולעתים גם בלתי אפשרי.
הדוגמא הקלאסית בנושא זה שייכת לסוגיות רטיבות בדירה. על מנת לקבוע קיומם של פגמים וליקויים המצביעים על חדירת רטיבות לדירה יש צורך בשכירת שירותיו של מומחה אמיתי בתחום זה, הניחן בכישורים בנסיון ובציוד מתאים לצורך בדיקת הדירה. רבים המקרים בהם רוכשי דירה אינם מבחינים בסימני אזהרה עקב קיומם של ליקויים המועדים לחדירת רטיבות לדירה או אפילו על סימנים עכשוויים המעידים על קיומה של רטיבות בדירה נכון למועד רכישתה.
מהנדס שתחום עיסוקו בפתרון בעיות רטיבות יצליח במהלך בדיקת הדירה לאבחן ולאתר את הסיבות לחדירת הרטיבות וישכיל להדריך את רוכש הדירה לגבי הפעולות הנדרשות לעצירתה וההוצאות הכרוכות בכך.
הנסיון לחסוך כמה מאות שקלים בשכירת שירותים של מהנדס בודק מקצועי ומיומן יכול להסתכם בנזקים קשים וכואבים ואין לו מקום כאשר באים לבצע עיסקה כל כך גדולה כרכישת דירה.
בדיקה שגרתית של מכונית בטרם רכישתה מקובלת כפעולה סבירה ואחראית ואילו בדיקת דירה באמצעות מומחה בטרם רכישתה עדיין אינה רווחת במחוזותינו, למרות שמדובר בפעולת חובה עקב הנזקים וההוצאות בגין מחדל בנושא זה שהם גדולים לעין שיעור מאשר תיקון תקלה במכונית.


הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית...
29.07.16

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


תמונה תרמית של מבנהמה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית...