מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

התיחסות לאיוור חדר שירות במהלך בדיקת דירה


הדרישות לחלונות או אלטרנטיבות לאיוורור חדרי שירות ורחצה אמורים להיות סטנדרטים מחייבים.דרישות אלו מהוות תשתית לקביעת ליקויי בניה בעריכת בדיקת דירה
איוורור חדר שירות תקנה 2.40 אמצעי איוור תיקון תשנ‘‘ח מתיחסת לחדר שירות למעט חדר ארונות כאשר במהלך בדיקת דירה יש לוודא קיומו של יאוור באחד האמצעים האלה.
1. חלון הנפתח לאוויר החוץ או למרפסת הסגורה באמצעות תריס בלבד.
2. פתח בדלת אטומה, (להלן – צוהר) צינור איוור נפרד פתוח בכיוון אחד, צינור מאסף או צינור מצוייד במאוויר מיכני (אקזוסטר).
2.41 איוור באמצעות צוהר.
אלה התנאים הדרושים לגבי איוור חדר שירות באמצעות צוהר.
1. שטח של הצוהר לא יפחת מ 0.3 מר‘.
2. הצוהר ייבנה מחומרים מעבירי אור ויהיו בו פתחי איוור.
2.42 איוור באמצעות צינור איוור נפרד פתוח בכיוון אחד. תיקון: תש‘‘ם.
אלה התנאים הדרושים לגבי איוור חדר שירות באמצעות צינור איוור נפרד פתוח בכיוון אחד.
א. הבניין לא יכיל יותר מחמש קומות ובכללן קומת עמודים מפולשת.
ב. החתך האופקי של הצינור יהיה עגול, מרובע, או מלבני.
ג. פתחו העליון של הצינור יזדקף 30 סמ‘ לפחות מעל מעקה הגג ויכוסה במכסה ורשת בלתי מחלידה באופן שתימנע חדירתם של מי גשם ובעלי חיים ולא יופרע זרם האוויר בצינור.
ד. שטח החתך האופקי של הצינור לא יפחת מ 140 סמ‘‘ר, ולגבי צינור שיש בו מקומות איחוי – 180 סמ‘‘ר לפחות.
ה. לא יפחת רוחבו של צינור בעל חתך אופקי מלבני מ 2/3 ארכו.
ו. פתחו של צינור בחדר שירות יהיה סמוך ככל האפשר לתקרת החדר ושטח חתכו יהיה ניתן לצמצום עד כדי 25 סמ‘‘ר, לשם ויסות זרם האוויר.
ז. בחלק התחתון של דלת חדר שירות או אחד מקירותיו יותקן תריס או חריץ לאיוור ששטחו לא יפחת מ 150 סמ‘‘ר.
ח. הצינור על ציפוייו הפנימי והחיצון יהיו עשויים מחומרים בלתי דליקים בדיקת אי דליקותם של החומרים תיערך בהתאם לתקן ישראלי. ת‘‘י 755.
ט. לכל חדר שירות או לחדרי שירות של דירה אחת יהיה צינור איוור נפרד המזדקף עד לגג.


הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית...
29.07.16

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


תמונה תרמית של מבנהמה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית...