מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

לתבוע על ליקויי בניה ?


בשנים האחרונות מסתמנת עלייה חדה במספר התביעות המוגשות עי‘ רוכשי דירות כנגד חברות קבלניות בגין ליקויי בניה. לגידול בשיעור התביעות מספר הסברים עפ‘‘י גירסה אחת המדובר ברמה המקצועית של פועלי הבניין, איכות הפיקוח על הבנייה, הנסיון של הקבלנים לחסוך בעלויות וכד‘הדוחפים רוכשי דירות לתבוע על ליקויי בניה. עפ‘‘י הגירסה האחרת, מדובר בעלייה ניכרת במודעות הדיירים לזכויותיהם.

האמת, כמו תמיד, הינה ככל הנראה אי שם באמצע.

שורה ארוכה של חוקים משפיעה על מערכת היחסים שבין הקבלן לרוכש הדירהומאפשרת לתבוע על ליקויי בניה:
סעיף 4 לחוק המכר (דירות) מחייב את הקבלן לבנות את הדירה כשהיא עומדת בדרישות תקנות הבנייה, תקנים רשמיים והמפרט הטכני (שהינו טופס שעל הקבלן לצרף לחוזה ובו פירוט סוג החומרים והמידות של הדירה), אלו קובעים סטנדרט בניה מינימלי, לאבטחת בטיחות המבנים ונוחות השימוש בהם לדיירים. ההוראות השונות קובעות את צורת ההגנה על פתחי דלתות וחלונות בבית, צורת איטום הדירה מרטיבות, בידוד כנגד השפעות של קור וחום,

מידות מינימום לרוחב ולאורך מדרגות, מידות מינימום לשטחי חדרים ,גובה מינימלי של דלתות, גובה חללי מגורים, דרישות מינימליות בריצוף ועוד.

חלק מהוראות אלו המאפשר לתבוע על ליקויי בניה עשוי להיראות שרירותי במבט ראשון, לדוגמא, גובה מינימלי של חלון במטבח (200 ס‘‘מ). ואולם, רק לאחר איכלוס הדירה ניתן להיווכח כי חלון בגובה פחות מ - 200 ס‘‘מ גורם לאוורור לקוי, לאי נוחות בשימוש במטבח ולהצטברות אדים.

על מנת שרוכש הדירה יוכל לתבוע על ליקויי בניה עליו להסתמך על אי התאמת הדירה למפרט, לתקן או לתקנות הבנייה, עליו למסור הודעה לקבלן במועדים הקבועים בחוק, שהינם:הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית...
29.07.16

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


תמונה תרמית של מבנהמה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית...