מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

יקויי בניה גלויים וסמויים בעריכת בדק בית


במינוחים המקצועיים המקובלים בתחומי בדק בית ובדיקת דירה קיימת הפרדה ברורה וחד משמעית בין ליקויים גלויים (שקופים) ובין ליקויים סמויים. ליקוי סמוי משמעו לא רק ליקוי שגילויו מצריך ידע ומיכשור מתאים אלא גם ליקוי חשוף הנראה לעין, אך רוכש דירה שתחום עיסוקו אינו קשור לענף הבניה לא יעמוד על משמעותו ולא יאבחן אותו כליקוי.
קילופי טיח סתמיים או תפרחות סידניות בין אריחי הריצוף אינם מדליקים נורה אדומה אצל כל רוכש דירה אך לבודק המנוסה באיתור ליקויי בניה סימנים אלו בעייתיים ומצריכים התעמקות יתרה מאחר והם מעידים על בעיית רטיבות ועליו מוטלת החובה צורך לקבוע את מקורותיה והפעולות הנדרשות לעצירתה.
סדקים גדולים הנראים בעיתיים ומפחידים לרוכש דירה ייחשבו בעיניו ליקויי בניה גלויים וחמורים. אך לעתים סדקים אלו (תלוי באלמנט אותו הם מאפיינים, בצורתם ובמיקומם) אינם מעידים על בעיה משמעותית בהשוואה לסדקים מינוריים הנחשבים כליקויים זניחים בעיניו של רוכש דירה אך בפועל משמעותם הרסנית ומאיימת על יציבות המבנה.
גם מדוגמא קטנה זו נקל להבין מדוע ראוי ונכון להתקשר עם מהנדס בודק בעל נסיון רב וכישורים מוכחים בתחום זה לצורך בדיקת דירה. לא תמיד ישכיל רוכש הדירה להתחקות אחר הדקויות החשובות שבאיתור הליקויים החשובים באמת ללא יעוץ מקצועי.
מהנדס בודק עם תובנות נרחבות בתחום בדק בית ישכיל ליידע את הרוכש הפוטנציאלי רק באותם ליקויים שהם בעלי משמעות לתפקוד הדירה ולערכה ללא קשר אם מדובר בליקויים הגלויים לעין או ליקויים סמויים מסוגים שונים.


הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית...
29.07.16

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


תמונה תרמית של מבנהמה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית...