מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות
  

שאלות - תשובות אחרונות

                                            שאל שאלה                                             סגור את כל התשובות

האם יש חשיבות למועד הגשת התביעה?
כיצד לבחור מומחה לעריכת בדק בית?
מה חשיבותו שלפרוטוקול מסירת הדירה או רשימת בדק בית?
מדוע כדאי להתיעץ בטרם רכישת דירה?
מה קורה כאשר הקבלן מסרב לבצע תיקוני בדק בית?
מה הם ההוצאות הכרוכות בהגשת תביעה?
הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית...
29.07.16

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


תמונה תרמית של מבנהמה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית...