מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

רטיבות בדירה – העצמת נזקים לאורך זמן


קיומה של רטיבות בדירה הרסני למרבית חומרי הבניה:

העצמת נזקים לאורך זמןרטיבות בדירה – העצמת נזקים לאורך זמן

הזנחה ואי טיפול בבעיות רטיבות בדירה יכולים לגרום להדרדרות מהירה במצבה ההנדסי של הדירה לעתים עד כדי פגיעה ביציבות המבנה. בנוסף מתפתחים נזקים קשים לחלקי מבנה, לתכולה ולציוד.
קיומה של רטיבות בדירה הרסני למרבית חומרי הבניה:
א. אריחי ריצוף ואריחים לחיפוי קירות העשויים משיש טבעי או מחומרי מליטה (כדוגמת אריחי טראצו) ניזוקים עקב חשיפה לרטיבות כלואה ממושכת. נוצרים בהם חרירים ומתחילה התפוררות כמו כן מופיעים כתמים שאינם ניתנים להסרה שמקורם בספיחת זיהומים מהתשתית.
ב. מוטות הברזל הטמונים ביציקות הבטון בעמודים ואלמנטים נושאים נתקפים בקורוזיה עקב הרטיבות, מתנפחים וגורמים לקריעת שכבות הבטון והינתקותם.
ג. שכבות טיח בתקרה ובקירות רטובים מתפוררים ונושרים עקב רטיבות הנמשכת לאורך זמן.
ד. אביזרי מתכת של צנרת המותקנת בקירות או מתחת לריצוף ניזוקים משמעותית עקב תקיפה קורוזובית שמקורה בהימצאותם בסביבה של חול רווי מים ומלחים.
הנזקים ההנדסיים המצויינים לעיל ואחרים מאפיינים דירה רטובה ומחריפים לאורך זמן ועוצמתם עומדת ביחס ישר למשך זמן ההיחשפות לרטיבות.
גם שיעור הנזקים לתכולה (ריהוט, שטיחים, חיפוי פרקט על רצפות, ציוד אלקטרוני ואחר) עקב רטיבות בדירה מתעצם לאורך זמן.
לאור האמור לעיל נקל להבין החשיבות באיתור ותיקון מקורות הרטיבות בדירה ובמיוחד בנקיטת צעדים מידיים לייבוש מהיר של חלקי מבנה שספגו מים.
ייבוש דירה קשה ובעייתי במיוחד בחורף כאשר חלונות הדירה סגורים ותחלופת האויר מצומצמת. ייבוש מואץ מחייב שימוש במכונות מתאימות (ייבשנים) ולעתים מצריך גם עקירת משטחי ריצוף לצורך החלפת שכבת חול המילוי שספגה מים בחול יבש.
אי טיפול בבעיות רטיבות בדירה או נסיון להמתין להתייבשות טבעית מסתיים לעיתים קרובות בהיווצרותן של תופעות עיבוי ועובש המעצימות נזקי רטיבות בדירה ומונעות איכלוסה. העיבוי הוא פועל יוצא של אידי המים הרבים באויר הדירה הרטובה המתעבים על משטחים קרים (כדוגמת מעטפת הדירה) והעובש אינו מאחר להגיע.
המחזיק בדירה רטובה או המתעתד לרכוש דירה כזו אל יקל ראש בבעיות הרטיבות. לעתים קרובות עוצמתם של הנזקים הנלווים לדירה רטובה גדול לאין שיעור מעלות תיקון מקור הרטיבות (כדוגמת תיקון דליפת צנרת).
הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית...
29.07.16

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


תמונה תרמית של מבנהמה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית...