מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

בדיקת דירה לפני קניה – רטיבות סמויה


דירה שהוכשרה נצבעה ושופצה לפני המכירה צריכה להדליק נורה אדומה
רטיבות סמויהבדיקת דירה – רטיבות סמויה

מטבע הדברים דירה העומדת למכירה עוברת במרבית המקרים סדרת שיפוצים בטרם המכירה שעיקרה ‘‘מתיחת פנים‘‘ על מנת להציגה אטרקטיבית בפני הקונה הפוטנציאלית.
במהלך הפעולות הסטנדרטיות להכשרת הדירה למכירתה מתוקנים סדקים וקילופים והדירה נצבעת בשלמותה. פעולות אלו יש בהן כדי להעלים סימנים של פגמים וליקויים גם מעיניו הבוחנות של מהנדס בודק. כאן דרוש מהנדס מומחה הניחן בשילוב של כשרון ונסיון כדי שיצליח לאתר ולחשוף את הפגמים למרות פעולות ההסתה וההסוואה שבוצעו. סימנים שהם חסרי משמעות לרוכש סתמי של דירה יכולים לשמש למהנדס מומחה קצה חוט שיוביל לחשיפת פגמים שהוסתרו. נושא זה אקוטי במיוחד בסוגיות של רטיבות.
קיימים מקרים בהם בעלי דירות ‘‘מתיאשים‘‘ מפתרון בעיות הרטיבות בדירה לאחר נסיונות תיקון כושלים לאורך שנים או לחלופין הם נרתעים מלבצע את התיקון בפועל עקב העלויות הגבוהות הכרוכות בכך. במצבים כאלה עולה הרעיון להעמיד את הדירה למכירה ובכך להיפטר מהבעיה. אך לצורך כך יש לבצע פעולות קוסמטיות שמטרתן להעלים ולהסוות סימנים היכולים לרמז על בעיות רטיבות. דירה הסובלת מרטיבות תוצג למכירה בקיץ לאחר שהיא תוקנה ושופצה למשעי.
דירה שהוכשרה נצבעה ושופצה לפני המכירה צריכה להדליק נורה אדומה אצל רוכש פוטנציאלי. במקרה כזה על המהנדס המומחה ששירותיו נשכרים לצורך בדיקת מצבה ההנדסי של הדירה, להפעיל גם את כישוריו ה‘‘בלשיים‘‘ כדי לחשוף פגמים שאולי הוסתרו ולספק לרוכש הדירה תמונה הנדסית מהימנה של הדירה.


הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית...
29.07.16

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


תמונה תרמית של מבנהמה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית...