מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

רטיבות בדירה – איכלוס דירה רטובה


רטיבות בדירה – איכלוס דירה רטובהרטיבות בדירה – איכלוס דירה רטובה

קיומה של רטיבות בדירה בעלת השפעה הרסנית לא רק על חומרי הבניה אלא גם ובמיוחד על תפקודה של הדירה.
חלקי המבנה הספוגים במים מתייבשים כלפי חלל הדירה והליך זה גורם להעלאת תכולת אידי המים באויר הדירה הרטובה. מכאן הדרך קצרה לתופעות עיבוי ועובש.
עוצמתם של נזקי העיבוי (קונדנסציה) והעובש בדירה רטובה עומד ביחס ישר לכמות הרטיבות ותלוי גם באיכות הבידוד התרמי של הדירה.
מגורים בדירה רטובה ספוגה בעובש גורמים (בנוסף למפגעים בריאותיים) גם נזקים לציוד ולתכולה. לעתים התפתחות העובש יוצרת מצבים שאינם מאפשרים איכלוסה של הדירה הרטובה ומחייבים פינויה.
במרבית המקרים לא ניתן לטפל במקורות הגורמים רטיבות בדירה במהלך החורף מאחר ורוב חומרי האיטום אינם ניתנים ליישום אלא על גבי רקע יבש. מה גם שהמשך חדירת הרטיבות אינו מאפשר ייבוש חלקי הדירה הרטובה שניזוקו. במקרים כאלה נקלעים הדיירים לסיטואציות בלתי אפשריות משמע המשך מגורים בדירה רטובה תוך סיכון מצבם הבריאותי וגרימת נזקים לציוד, או מעבר לדירה אחרת עם כל הקשיים הכרוכים בכך. כל זה בהנחה שקיים לכך תקציב בקופה המשפחתית.
אין ספק שרטיבות בדירה היא ליקוי משמעותי והרסני ביותר לאיכלוס דירה. זו גם הסיבה שעל רוכש דירה להתעקש לזמן מומחה אמיתי בנושא זה (מהנדס איטום) על מנת לוודא שהנכס אותו הוא רוכש יאפשר לו גם מגורים סבירים במהלך החורף.
דירה שנצבעה או שופצה בטרם העמדתה למכירה צריכה להדליק נורה אדומה אצל רוכש פוטנציאלי עקב האפשרות שפעולות אלו בוצעו בנסיון להסוות נזקי רטיבות ועובש.
במקרים בהם מוזמן מהנדס איטום לצורך איתור מפגעי רטיבות בדירה עליו להפגין את מלוא כישוריו ונסיונו תוך שימוש בציוד מתוחכם לצורך איתור סימנים לרטיבות בדירה שלעתים קיימת בצורה סמויה.


הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית...
29.07.16

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


תמונה תרמית של מבנהמה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית...