מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

בדיקת דירה – אל תהיה צודק היה חכם


בדיקת דירה – אל תהיה צודק היה חכםקיומם של ליקויי בניה כהגדרתם בתקנים הישראליים אינו יוצר בהכרח מצבים של כשלים תפקודיים באיכלוס דירה. מכאן שלא כל ליקוי בניה הנחשף במהלך בדיקת דירה פוגם בתפקוד הדירה ומחייב תיקון. בבדיקת דירה יש להפעיל שיקול דעת הנדסי מושכל על מנת להגיע להחלטה הנכונה האם ראוי לבצע את התיקון בפועל או להסתפק בפיצוי כספי.
ברור שליקויים תפקודיים שעניינם חדירת רטיבות המעטפת החיצונית של המבנה או פגמים בתשתית הריצוף אינם מותירים מקום לשיקול דעת וחובה לתקנם לאלתר. לעומתם ליקויים שעניינם אי התאמה במידות חדרים לדרישות תקנות התכנון והבניה, לא תמיד מחייבים תיקון בפועל המצריך ביצוע פעולות יסודיות של הריסה ובניה מחדש משמע פעולות הכרוכות בהוצאות גדולות.


kkkk

הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית...
29.07.16

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


תמונה תרמית של מבנהמה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית...