מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


29.07.16
מה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית
ציוד הדמיה תרמיבמקרים בהם נחשפים קילופים ,כתמים או סימנים אחרים שיתכן והם מעידים על רטיבות קיימת חשיבות עליונה לשימוש במכשיר הדמיה תרמית במהלך בדיקת דירה.
מכשיר הדמיה תרמית מאפשר קבלת תמונת מחשב שבאמצעות פיענוח נכון ומקצועי שלה ניתן לקבוע האם מדובר ברטיבות פעילה ולעיתים גם את מקורותיה.
הדגש הוא על ‘‘פיענוח מקצועי‘‘ כאן דרוש ניסיון רב והכרה בלתי מתפשרת של מגוון נושאי רטיבות בדירה כולל מנגנוני עיבוי ועובש.
קל לטעות בפענוח תמונת המחשב המתקבלת במצלמה תרמית ומסקנות שגויות יכולות להיות בעלי משמעויות כספיות לגבי המלצות על תיקונים שבפועל יתברר שלא היו נדרשים.