מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית
שימוש מושכל במכשיר הדמיה תרמית תוך ניתוח מפוכח של התמונה הוירטואלית המתקבלת יכול לאפשר למהנדס עתיר ניסיון להתחקות אחר נתיב חדירת מים למבנה.
העובדה שמכשיר ההדמיה מספק תמונה של הפרשי טמפרטורה יכולה לעיתים קרובות להטעות את הפענח מאחר והצבע הכחול המתקבל בתמונה אינו בהכרח איזור רטוב אך תמיד הוא איזור קר יותר מהסביבה.